Контакти

Тъй като ценим нашите клиенти и  сме посветени на непрекъснатото подобряване на качеството и обслужването, вашите отзиви за  продуктите ни са винаги добре дошли и високо оценени.

Търговски отдел

България, София 1000, ул. „Три уши“ № 8

Тел. / факс: + 359 2 987 45 18

Тел. / факс: + 359 2 987 44 49

Птицекланица

България, Севлиево 5400

ПЖК Чакала № 5

Ветеринарен номер BG0702006 EO